Toernooien

Toernooien

Een aantal vrijdagmiddagen in het jaar organiseren we een voetbal-, basketbal- en volleybaltoernooi. Hier kan iedereen aan meedoen. De organisatie is in handen van de BSM-leerlingen uit klas 5 en het fluiten wordt verzorgd door de 4e klassers. Gezien het grote aantal deelnemers zijn deze toernooien zeer populair bij de leerlingen! Tevens kunnen leerlingen buiten school meedoen aan o.a. de scholierenveldloop in Hoorn, de Scholierenploegenachtervolging (schaatsen), Olympic Moves (schoolhandbal) en het Tabor-Atlas voetbal- en basketbaltoernooi voor brugklasteams.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.