Ziek of absent melden, hoe doe je dat?

Zelf uw kind ziek of absent melden

Afwezigheid door ziekte
Als een leerling door ziekte of een andere onverwachte oorzaak niet op school aanwezig kan zijn, moeten de ouders/verzorgers daarvan melding doen diezelfde dag voor het eerste lesuur. Zij kunnen dat doen via de ouderapp van Somtoday of met een computer of iPad via de website van Somtoday met hun eigen (ouder)inloggegevens. Of u mailt naar: or-verzuim@tabor.nl of telefonisch: 0229-285685 om het bericht door te geven aan de administratie van de school, onder opgaaf van de reden van de afwezigheid. 

In de mail moet vermeld staan:
· volledige naam en klas van de leerling
· de uren of dagen van de afwezigheid
· de reden van de afwezigheid

Gedurende de dag houdt de receptie medewerker controles op de aanwezigheid van leerlingen. Als een leerling afwezig is zonder bericht, dan neemt de receptie medewerker per mail/telefonisch contact op met thuis om te vragen naar de reden van afwezigheid. Dit ontslaat de ouders/verzorgers echter niet van de verplichting om de afwezigheid vooraf te melden.
Als de leerling weer naar school komt, stuurt u dan een mail of laat uw kind zich beter melden bij de receptie.

Ziek worden op school 
Als een leerling in de loop van de dag door ziekte of een blessure de lessen niet kan volgen, dient hij of zij zich af te melden bij de receptie. Voordat we je naar huis laten gaan, nemen we eerst contact met je ouder(s)/verzorger(s) op. 

Blessure en de les LO 
Als een leerling ​vanwege een kortdurende blessure niet kan deelnemen aan de gymnastiekles, dient hij of zij zich met een briefje van de ouders te melden bij ​de LO-docent. In het algemeen moet deze leerling wel aanwezig zijn bij de gymnastiekles. Bij blessures ​langer dan zes weken ​kan ​de​ leerling een ​vrijstelling voor LO verkrijgen bij de teamleider.

Medische afspraak
Als je (medische) afspraak onder schooltijd valt, kunnen de ouders/verzorgers dat ook via de ouderapp of met een computer of iPad via de website van Somtoday aangeven. Of een aanvraag doen via mail: or-verzuim@tabor.nl. Vermeld de volledige naam van uw kind, klas, waar, welke dag en lesuren het bezoek plaatsvindt. Hoe eerder we dit weten hoe beter. 

Verzoek om buitengewoon verlof / verzoek om 'vakantiedagen' buiten de schoolvakanties 
Voor het verzuimen van één of meerdere lessen is altijd toestemming nodig van de rector. Deze verzoeken dienen vroegtijdig te worden gedaan, zo mogelijk minimaal 2 weken van tevoren. Verzoeken om extra vakantiedagen worden alleen ingewilligd na overleg met de rector en de teamleider. De verzuim medewerker laat zich hierin adviseren door de leerplichtambtenaar. Lesverzuim in verband met weekenduitstapjes en vervroegd vertrek naar de vakantiebestemming zal in het algemeen niet worden toegestaan. Via onderstaande button komt u bij het formulier waarmee u buitengewoon verlof kunt aanvragen. 

   
 voor het Aanvraagformulier Vrijstelling van Schoolbezoek

Verzuimbeleid
Onze school kent een actief verzuimbeleid met als doel het verzuim door leerlingen tot een minimum te beperken. Het verzuimbeleid van de school is erop gericht om de leerling een succesvolle schoolcarrière te bieden en uitval te voorkomen. Alle verzuim, geoorloofd dan wel ongeoorloofd, afgehandeld door de verzuim medewerkers.

Voortijdig schoolverlaten
Om te voorkomen dat leerlingen die ondanks alle inzet toch structureel veel verzuimen uiteindelijk het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (en voortijdig schoolverlater worden), neemt de school in samenspraak met leerplicht en het RMC (en mede gecoördineerd door de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten) maatregelen. De conrector en teamleider participeert in vormen van overleg met o.a. leerplichtambtenaren en daarbij komen mogelijk interventies aan bod. Hierbij kunnen verschillende instanties betrokken worden. Ouders spelen hier altijd een belangrijke rol in.

Van elk van de leerlingen die het betreft is bij de school bekend wat de reden van het schoolverlaten is en is na uitvoerig contact met leerplicht en/of het RMC toestemming verkregen om het schoolbezoek te beëindigen.  

Verzuim medewerkers Oscar Romero

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.