Lestijden en vakanties
Lestijden en vakanties

Lestijden en vakanties

 

Lesuitval

Als in de onderbouw door onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte van een docent, een les uitvalt, dan wordt deze les waargenomen door een andere docent, behalve als het een randuur betreft (eerste of laatste lesuur van die dag). Leerlingen vanaf klas 3 gaan naar de Studiezaal bij lesuitval.
Als de afwezigheid van een docent al een dag van tevoren bekend is, kunnen de leerlingen dat in Zermelo zien en weten ze dat ze eventueel een eerste of laatste uur geen les hebben. Roosterwijzigingen zijn ook te zien via Zermelo.

Telefoonketen

Als een docent zich ’s ochtends of de avond tevoren afmeldt, kan hij of zij de telefoonketen in werking stellen van de klas die het eerste uur les van hem of haar zou hebben, zodat leerlingen niet voor niets op school komen. Ook voor andersoortige snelle berichtgeving is die telefoonketen wel eens handig. Dit geldt met name voor de onderbouw.

Vakanties

Herfstvakantie:               zaterdag 21-10-2017 t/m zondag 29-10-2017
Kerstvakantie:                 zaterdag 23-12-2017 t/m zondag 07-01-2018
Voorjaarsvakantie:         zaterdag 24-02-2018 t/m zondag 04-03-2018
Goede Vrijdag:                vrijdag 30-03-2018               
Tweede Paasdag:           maandag 02-04-2018               
Meivakantie:                   zaterdag 21-04-2018 t/m zondag 06-05-2018
Hemelvaartsvakantie:   donderdag 10-05-2018 t/m zondag 13-05-2018
Tweede Pinksterdag:     maandag 21-05-2018               
Zomervakantie:              zaterdag 21-07-2018 t/m zondag 02-09-2018   

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.