Corona

Informatie coronamaatregelen

Maatregelen
De huidige maatregelen in school zijn:

  • 1,5 m afstand tussen leerlingen en werknemers
  • 1,5 m afstand tussen werknemers onderling
  • Bij binnenkomst en gedurende de dag handen wassen/ontsmetten
  • Bij verplaatsing door school is het dragen van een mondkapje verplicht

Wij adviseren:

  • Twee keer per week een zelftest afnemen

Coronamaatregelen per woensdag 26 januari:

Tijdens deze persconferentie is het nieuwe coronabeleid voor het voortgezet onderwijs gepresenteerd. Vooral de regels rondom quarantaine zijn aangepast. Hieronder staan ze nogmaals op een rij. Houd er wel rekening mee dat deze regels specifiek gelden voor onze leerlingen, niet voor volwassenen.

 

Ik ben nauw contact van iemand met corona, maar heb geen klachten. Moet ik in quarantaine?
Nee. Leerlingen die klachtenvrij zijn, kunnen gewoon naar school. Advies blijft om minimaal twee keer per week een preventieve zelftest te doen.

Ik heb milde coronaklachten. Moet ik in quarantaine?
Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.

Mijn zelftest was positief. Moet ik in quarantaine?
Ja. Sterker nog, leerlingen met een positieve zelftest gaan thuis in isolatie. Dat betekent dat je zo veel en zo vaak mogelijk afstand houdt van je huisgenoten en niet meer naar buiten gaat. Maak zo snel mogelijk een testafspraak bij de GGD.

Hoe zit het met de basisregels?
De basisregels blijven nog steeds gelden:

  • Tussen leerlingen en personeel en tussen personeelsleden onderling is er 1,5 meter afstand
  • Ontsmet je handen bij binnenkomst en was ze regelmatig
  • Draag, tijdens verplaatsingen door school, een mondkapje. In de klas mag het mondkapje af.

Bij hoeveel besmette leerlingen gaat een klas in quarantaine?
De norm van 3 leerlingen per klas is losgelaten. Wij zullen, in overleg met de GGD, iedere situatie apart bekijken. Het bron- en contactonderzoek speelt hierin een belangrijke rol. Vinden de besmettingen vooral op school plaats of in de thuissituatie? In extreme gevallen kan het nog steeds voorkomen dat we moeten besluiten een klas in quarantaine te plaatsen, ongeacht het aantal besmettingen.

Op welke manier wordt een besmetting bij school gemeld?
Wij willen de ouders/verzorgers vragen om, in geval van een positieve (zelf)test, actief melding te doen bij school door te mailen naar or-verzuim@tabor.nl, of te bellen naar het telefoonnummer van de school: 0229-285685 en dit niet zelf in de ouderapp van Somtoday te noteren. Wij kunnen dan uw kind in Somtoday aanmelden voor het volgen van online lessen. Op die manier houden wij namelijk zicht op de verspreiding van het virus. Daarnaast houden wij per klas het aantal besmettingen bij. 

Hoe verloopt de communicatie over corona op school?
Tot de omikron-variant zijn intrede deed, informeerden wij de betrokkenen bij iedere besmetting. Als we daarvoor toestemming kregen, werd ook de naam van de betreffende leerling genoemd. Dit maakte het makkelijker om na te gaan of er sprake was van nauw contact of niet. Nu het aantal besmettingen met omikron zo hoog oploopt, is het voor ons niet meer te doen om iedereen apart te informeren over individuele besmettingen. De - inmiddels bekende - mails zullen dus minder vaak worden verstuurd. Dit gebeurt alleen bij clusterbesmettingen in de klas; namen zullen wij daarbij niet meer noemen. We vragen iedereen die besmet is om zijn/haar nauwe contacten zelf te informeren. Nauwe contacten zijn personen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter afstand zijn geweest. Dit wordt gemeten over de hele dag (voorbeeld: 10 minuten in de eerste pauze en 10 minuten in de tweede pauze binnen 1,5 meter is in totaal 20 minuten, dus nauw contact).


Meer informatie kunt u vinden via onderstaande websites:
Algemene informatie:                            rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Bij twijfel over quarantaine:                   https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
Leefregels en informatiebrieven:            lci.rivm.nl/leefregels  

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.