Aanmelding

Aanmelden

Het aanmeldingsformulier brugklas voor schooljaar 2018-2019 is hier te downloaden. Als je nu nadere informatie wilt over aanmelden, kun je ons bellen op 0229-285 685. Via de receptioniste word je dan doorverbonden.


Aanmelden leerjaar 2 en hoger 

Voor het aanmelden voor leerjaar 2 en hoger maak je gebruik van onderstaand formulier. Neem wel altijd eerst contact op met de school via bovenstaand telefoonnummer. 

Aanmeldingsformulier leerjaar 2 en hoger 2018/2019 (PDF)

Toelating

Tabor College baseert de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste leerjaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Als het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag* zijn beslissing op dat gewijzigde schooladvies. Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure nadere afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.* het bevoegd gezag heeft deze beslissing gemandateerd aan de directies van de scholen.

Aanmeldformulier 2018-2019

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.