Aanmelding

Aanmelden

Het aanmeldingsformulier brugklas voor schooljaar 2019-2020 is hier te downloaden. Voor meer informatie over het aanmelden of nog aanmelden voor het lopende schooljaar, dan kun je ons bellen op 0229-285 685. Via de receptioniste word je dan doorverbonden.

Aanmelden leerjaar 2 en hoger 

Voor het aanmelden voor leerjaar 2 en hoger maak je gebruik van onderstaand formulier. Neem wel altijd eerst contact op met de school via bovenstaand telefoonnummer. 

Aanmeldingsformulier leerjaar 2 en hoger 2019/2020

Toelating

Tabor College baseert de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste leerjaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Als het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag* zijn beslissing op dat gewijzigde schooladvies. Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure nadere afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.* het bevoegd gezag heeft deze beslissing gemandateerd aan de directies van de scholen.

Meer over de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2019-2020 voor het Tabor College en het Atlas College lees je hier

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.