Aanmelden op Oscar Romero

Aanmelden op Oscar Romero

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor een brugklas in schooljaar 2020-2021? Dan kunt u contact opnemen met onze locatie. 

Onze contactgegevens: 
Bouwsteen 1
1625 PD Hoorn
(0229) 285685
oscar-romero@tabor.nl 
 

Aanmeldingsformulier leerjaar 1
Aanmeldingsformulier Oscar Romero leerjaar 1 (pdf).

Wilt u meer informatie? 
Voor meer informatie over het aanmelden of nog aanmelden voor het lopende schooljaar, dan kunt u ons bellen op 0229-285 685. Via de receptioniste wordt u dan doorverbonden.

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger
Aanmeldingsformulier Oscar Romero leerjaar 2 en hoger (pdf). 

Aanmelding en toelating van leerlingen
Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College). De VO-school mag wel hoger plaatsen als bijvoorbeeld de klassenverdeling dit vraagt maar niet lager. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van de ouder(s) /verzorger(s) indien de VO-school hiermee instemt.

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

De eindtoets
In verband met het Coronavirus wordt dit schooljaar geen eindtoets afgenomen bij leerlingen in groep 8. Dit jaar wordt daarom alleen op grond van het schooladvies bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten in het voortgezet onderwijs.

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.