Aanmelden
Aanmelden

Aanmelden

Onderwijs op Oscar Romero

Bekijk het filmpje dat we gemaakt hebben voor het Open huis 2016. Of lees en kijk wat Oscar Romero zo bijzonder maakt.
Je kunt Oscar Romero ook volgen op Facebook.

Aanmelden
brugklas

Via het aanmeldformulier voor de brugklas kun je je aanmelden. De uiterste aanmelddatum voor schooljaar 2018-2019 is 16 maart 2018, 16.00 uur. Als je nadere informatie wilt, kun je ons bellen op 0229-285 685. Via de receptioniste word je dan doorverbonden.

2e klas en hoger

Via het aanmeldformulier voor hogere klassen kun je je aanmelden. De uiterste aanmelddatum voor schooljaar 2018-2019 is 16 maart 2018, 16.00 uur. ls je nadere informatie wilt, kun je ons bellen op 0229-285 685. Via de receptioniste word je dan doorverbonden.
 

Toelating

Tabor College baseert de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste leerjaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Als het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag* zijn beslissing op dat gewijzigde schooladvies. Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure nadere afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.* het bevoegd gezag heeft deze beslissing gemandateerd aan de directies van de scholen.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.