Aanmelden op Oscar Romero

Aanmelden op Oscar Romero

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor een brugklas in schooljaar 2020-2021? Gebruik dan onderstaand aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier is ook op te vragen op onze schoollocatie en verkrijgbaar tijdens onze Open Huis op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 februari 2020. 

Aanmeldingsformulier Oscar Romero leerjaar 1 (pdf).

Let op! Het is belangrijk dat het aanmeldingsformulier uiterlijk vrijdag 13 maart 2020, om 16.00 uur bij ons binnen is. 

Het aanmeldformulier moet worden ondertekend en ingeleverd op onze locatie. Dit kan door deze:

  1. Persoonlijk af te geven
  2. Per post op te sturen
  3. Per e-mail: or-aanmelden@tabor.nl (graag mét handtekening, inscannen en dan mailen)

Ons postadres:
Tabor College locatie Oscar Romero
T.a.v. leerlingadministratie
Postbus 363
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Bouwsteen 1
1625 PD Hoorn

Hulp nodig bij het invullen? 
U bent welkom op onze locatie op:
woensdag 11 maart, 14.30 - 18.00 uur
donderdag 12 maart, 14.30 - 18.00 uur
vrijdag 13 maart, 12.00 - 16.00 uur

Wilt u meer informatie? 
Voor meer informatie over het aanmelden of nog aanmelden voor het lopende schooljaar, dan kunt u ons bellen op 0229-285 685. Via de receptioniste wordt u dan doorverbonden.

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger
Voor het aanmelden voor leerjaar 2 of hoger kunt u contact opnemen met de school via bovenstaand telefoonnummer.

Aanmelding en toelating van leerlingen
Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College). De VO-school mag wel hoger plaatsen als bijvoorbeeld de klassenverdeling dit vraagt maar niet lager. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van de ouder(s) /verzorger(s) indien de VO-school hiermee instemt.

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

De eindtoets
Het is wettelijk geregeld dat basisscholen een eindtoets afnemen. Bij een hogere uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden. Dit kan leiden tot een herzien advies maar dit hoeft niet. Ouder(s)/verzorger(s) worden daarover altijd geïnformeerd door de basisschool

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.