Visie en missie

Visie en missie

Onze school draagt de naam van Oscar Romero, aartsbisschop van El Salvador, die op 24 maart 1980 werd vermoord. Oscar Romero nam het op voor de armen, rechtelozen en onderdrukten. Maar hij moest zijn strijd voor een menswaardig bestaan voor iedereen - voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid - betalen met zijn leven. Wij houden zijn strijd voor menselijkheid en rechtvaardigheid levend. Jaarlijks hebben wij op school een Oscar Romero-dag, op of rond de sterfdag van Oscar Romero.

'Vrede is een product van rechtvaardigheid.' Door deze uitspraak van Oscar Romero laten wij ons leiden. Daarom staat het ook op de muur in onze aula. Oscar Romero was voor veel mensen een zeer inspirerende man. Zo wil de school Oscar Romero ook zijn. De missie van onze school is daarom


Inspireren tot leren

Goed onderwijs verzorgen en onze leerlingen en elkaar inspireren tot leren, dat vinden wij belangrijk. Je nieuwsgierig en kritisch opstellen, respectvol met elkaar omgaan, elkaar helpen, je met een frisse blik richten op onze maatschappij en open staan voor elkaar, horen daar allemaal bij.


Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn rechtvaardig, ondernemend, open en toegewijd. 

Open geeft al aan dat we open staan voor veranderingen om ons heen, open staan voor de ontwikkeling van leerlingen, open staan voor de veranderingen in de maatschappij en de aanpassingen die deze vragen voor ons onderwijs. We zijn ook open over alles wat we doen, en waarom we dat doen. Op Oscar Romero hechten we dan ook sterk aan een goede afstemming tussen leerlingen, ouders en school.

Rechtvaardig betekent dat iedereen zich op school veilig moet kunnen voelen. Niet alleen fysiek, maar ook vanuit het gevoel rechtvaardig behandeld te worden. Klachten worden serieus genomen; pestgedrag staan we niet toe.

Toegewijd zijn is ook oog hebben voor elkaar. Op Oscar Romero hebben we oog voor de leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Dat geldt voor leerlingen die hulp nodig hebben bij hun studie of op sociaal-emotioneel gebied. Maar we hebben ook oog voor leerlingen die een bijzonder talent hebben op het gebied van sport, muziek, dans, toneel of beeldende kunst. Daarom heeft Oscar Romero Talent- en LOOT-begeleiding. Zo krijg je de kans om je talent verder te ontwikkelen, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor je schoolcarrière.


De basis van ons onderwijs

In de tijd dat je bij ons op school zit, helpen wij je en moedigen je aan om je te ontwikkelen tot een sociaal individu die verantwoordelijkheid draagt voor jouw eigen leerdoelen; binnen het onderwijs, maar ook voor je rol in de maatschappij. Naast de in de missie genoemde kernwaarden, zijn er daarom nog drie begrippen die op Oscar Romero belangrijk zijn: relatie, autonomie en competentie. Deze begrippen vormen de basis van ons onderwijs.

De ‘Oscarsfeer’ is iets wat je moet voelen en ervaren. Dat zit bijvoorbeeld in de goede relatie met docenten en medeleerlingen. Dat is belangrijk om het beste uit jezelf te kunnen halen. De docenten zijn continu bezig met vernieuwingen in de lesinhoud en innovatie van het onderwijs, zodat je steeds geprikkeld wordt. Wij ondersteunen je in je leerproces en moedigen je aan om je eigen verantwoordelijkheid te nemen op weg naar zelfstandigheid.

Bij ons op school maak je zelf je eigen dromen waar. Dit lukt het beste als je autonomie krijgt over je leerproces, dus wanneer je zelf de regie in handen hebt. Belangrijk is om te blijven evalueren, resultaten te bespreken en leerdoelen aan te passen. Dit doe je samen met medeleerlingen, docenten en je ouders. Zo creëren wij voor jou de voorwaarden om gemotiveerd aan de slag te gaan.

Wij inspireren tot leren, doordat je op je eigen niveau kunt werken. Als je in een vak erg goed bent werkt het stimulerend als je daarin wordt uitgedaagd. Extra hulp wordt aangeboden wanneer een vak juist niet zo goed gaat. Toch gaat het bij leren niet alleen om jouw niveau. Hoe je leert is even belangrijk. Dus ook de verschillende leerstijlen worden aangesproken tijdens onze lessen. Dit zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen groeit waardoor je je competent genoeg voelt om steeds een volgende stap in je leerproces te zetten.

Ons motto

"Leren in goede sfeer."

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.