Visie en missie

Visie en missie

Onze school draagt de naam van Oscar Romero, aartsbisschop van El Salvador, die op 24 maart 1980 werd vermoord. Oscar Romero nam het op voor de armen, rechtelozen en onderdrukten. Zijn strijd voor een menswaardig bestaan voor iedereen, voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid moest hij betalen met zijn leven. Wij willen proberen zijn strijd voor menselijkheid en rechtvaardigheid levend te houden. Jaarlijks hebben wij op school een Oscar Romero-dag op of rond de sterfdag van Oscar Romero. Op de muur in de aula staat één van zijn uitspraken: 'Vrede is een product van rechtvaardigheid.' Door deze uitspraak van Oscar Romero proberen wij ons te laten leiden.Oscar Romero was dus een zeer inspirerende man. Zo wil de school Oscar Romero ook zijn. De missie van onze school is daarom Inspireren tot leren.

Goed onderwijs verzorgen en onze leerlingen en elkaar inspireren tot leren, dat vinden wij belangrijk. Je nieuwsgierig en kritisch opstellen, respectvol met elkaar omgaan, elkaar helpen, met een frisse blik je richten op onze maatschappij en open staan voor elkaar horen daar allemaal bij.Van onze kernwaarden rechtvaardig, verfrissend, toegewijd en open geeft de laatste aan dat we openstaan voor veranderingen om ons heen, open staan voor de ontwikkeling van leerlingen, openstaan voor de veranderingen in de maatschappij en de aanpassingen die deze vragen voor ons onderwijs, maar ook open zijn over alles wat we doen, en waarom. Helder over wat wij van elkaar en wat leerlingen en ouders van ons mogen verwachten. Dit laatste sluit aan op het belang dat we op Oscar Romero hechten aan een goede afstemming tussen leerlingen, ouders en school.

Iedereen moet zich op school veilig kunnen voelen, niet alleen fysiek, maar ook vanuit het gevoel rechtvaardig behandeld te worden. Klachten worden serieus genomen; pestgedrag staan we niet toe. Door middel van een aantal regels voor leerlingen (omtrent aanwezigheid, gedrag, te laat komen) en docenten (omtrent cijfergeving, toetsen) proberen we zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen. In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerling opgenomen. 

Op Oscar Romero hebben we oog voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Dat geldt voor leerlingen die hulp nodig hebben bij hun studie of op sociaal-emotioneel gebied, maar ook voor leerlingen die een bijzonder talent hebben op het gebied van sport, muziek, dans, toneel of beeldende kunst. Op Oscar Romero heeft Talent- en LOOT-begeleiding waardoor deze leerlingen de kans krijgen om hun talent verder te ontwikkelen, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor hun schoolcarrière.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.