RTTI

RTTI en OMZARTTI helpt leerlingen zicht te krijgen op het niveau dat ze aankunnen. Vooral in de dakplanklassen mavo/havo en havo/vwo maakt dat de keuze voor het vervolg makkelijker. Leerlingen krijgen cijfers op twee niveaus.

Op Oscar Romero begeleiden we je zo goed mogelijk in je leerproces. Toetsen vormen een onderdeel van het proces en daarom is het nodig om goede grip te krijgen op de toetskwaliteit. Om dit te bereiken zijn we (onder meer) gaan werken met de RTTI-methode. Een belangrijk voordeel van RTTI voor jou is, dat je inzicht krijgt in je sterke en minder goede kanten. Zo weet je waaraan je moet werken om je te verbeteren. De meeste toetsen zijn al ingericht volgens het principe van RTTI.

Wil je meer weten over RTTI? Bekijk dan dit filmpje:

Wat betekent RTTI?
RTTI is een middel om scherp en transparant vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. Deze vier niveaus komen in veel toetsen en examenvragen terug:

 • R: reproductie
  R-vragen zijn vragen waarbij je het geleerde herhaalt. Voorbeeld: Wat is de hoofdstad van Zuid-Afrika?

 • T1: training
  Bij deze vragen pas je iets toe wat in de klas al is geoefend. Voorbeeld: Je krijgt 4% rente over 100.000 euro. Bereken het bedrag dat je krijgt na 10 jaar. (In de lessen is deze constructie met andere getallen geoefend). 

 • T2: transfer
  Je past de leerstof toe in nieuwe situaties. Voorbeeld: Als je na 10 jaar 136.000 euro krijgt over een startbedrag van 100.000 euro, wat is dan het rentepercentage?

 • I: inzicht
  Je toont inzicht om een opgave op te lossen, je kunt grotere verbanden zien en aantonen dat je de lesstof kunt verbinden met andere kennis die je hebt. Voorbeeld: Waarom is niet alleen Duitsland schuldig aan het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog?

Wat zijn de voordelen van het gebruik van RTTI?

 • RTTI gaat uit van de vragen in het Centraal Eindexamen zoals die bij een aantal vakken gesteld worden. Door met RTTI een doorlopende leerlijn uit te zetten vanaf de 1e klas tot aan het examenjaar ben je goed voorbereid op de vraagstelling in de examens voor deze vakken
 • Je krijgt door gerichte feedback inzicht in je sterke en minder goede kanten. Hierdoor weet je waaraan je moeten werken om je te verbeteren. De docent kan je hierbij helpen. Dit noemen we feedforward;
 • Je oefent eerder met vraagtypen die straks op het examen van belang zijn
 • Docenten krijgen meer inzicht in jouw sterke en minder sterke kanten
 • Docenten kunnen daarop hun didactische aanpak aanpassen en maatwerk bieden. Bij de meeste vakken en in alle leerjaren krijgen de leerlingen een aantal keer per jaar toetsen op basis van RTTI. Met behulp van de uitkomsten van deze toetsen kunnen we de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen in kaart brengen. Ook de leerlingbesprekingen (voorheen rapportvergaderingen) worden benaderd vanuit de filosofie van RTTI
 • RTTI ondersteunt het proces om jou op de juiste plaats in school te krijgen.

En OMZA dan?
Met RTTI kunnen we je helpen beter te leren, maar het is ook belangrijk dat je het juiste leergedrag ontwikkelt. Je moet je aantekeningen kunnen terugvinden en de boeken bij je hebben (Organisatie). Doe je ook actief met de les mee? (Meedoen). Sta je open voor aanwijzingen van de docent (Zelfvertrouwen) of kun je zelf bedenken hoe het leren beter kan (Autonomie).

RTTI online
Om het invoeren en de analyse van de toetsgegevens te optimaliseren wordt met de digitale variant van RTTI gewerkt: RTTI-online. Je krijgt een eigen inlogmogelijheid en kunt tijdens de lessen onder leiding van de docent je eigen toetsgegevens invoeren. Daarnaast kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s) zelf zien wat de resultaten van de toetsen op RTTI-niveau zijn en hoe het met de ontwikkeling van je leergedrag gaat (OMZA).

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.