Resultaten

Resultaten

Eindexamenresultaten

Al een aantal jaren liggen de eindexamenresultaten van onze school boven het landelijk gemiddelde. Voor het vak wiskunde zijn we zelfs een van de beste scholen van Nederland! Vanaf januari 2019 kun je op www.scholenopdekaart.nl de examenresultaten van schooljaar 2017-2018 bekijken.

Een korte samenvatting: 96% van onze mavo-leerlingen, 91% van onze havo-leerlingen en 92% van onze vwo-leerlingen zijn in schooljaar 2017-2018 geslaagd.

In 3 mavo en 4 havo bieden wij bij enkele vakken de mogelijkheid om te versnellen: dat betekent dat je in dat jaar al eindexamen doet. Voor de versnellers geldt dat in schooljaar 2017-2018 alle deelnemers hun vak(ken) met een dikke voldoende hebben afgesloten!

 

Kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs brengt de kwaliteit van scholen in kaart. Zo wordt er gekeken naar de adviezen die de leerlingen vanaf de basisschool meekrijgen, wordt er gemeten hoe lang de leerlingen over de schoolloopbaan doen, wat de tussentijdse uitstroom is, wat de examenresultaten zijn, hoeveel procent van de leerlingen extra begeleiding nodig heeft, kortom, een hele rij van zaken. Al die gegevens worden landelijk volgens dezelfde normen verzameld en verwerkt tot het zogenaamde SchoolVenster die te vinden is op www.scholenopdekaart.nl.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.