Resultaten

Resultaten

Kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs brengt de kwaliteit van scholen in kaart. Zo wordt er gekeken naar de adviezen die de leerlingen vanaf de basisschool meekrijgen, wordt er gemeten hoe lang de leerlingen over de schoolloopbaan doen, wat de tussentijdse uitstroom is, wat de examenresultaten zijn, hoeveel procent van de leerlingen extra begeleiding nodig heeft, kortom, een hele rij van zaken. Al die gegevens worden landelijk volgens dezelfde normen verzameld en verwerkt tot het zogenaamde SchoolVenster die te vinden is op www.scholenopdekaart.nl

Eindexamenresultaten

Al een aantal jaren liggen de eindexamenresultaten van onze school boven het landelijk gemiddelde. Voor het vak wiskunde behoren we zelfs tot een van de beste scholen van Nederland! Vanaf januari kun je op de genoemde site de examenresultaten van het schooljaar daarvoor bekijken. Van het schooljaar 2020-2021 staan ze er niet, want toen waren er vanwege corona geen centrale eindexamens.

 

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.