Resultaten

Resultaten

Eindexamenresultaten

Al een aantal jaren liggen de eindexamenresultaten van onze school boven het landelijk gemiddelde. Voor het vak wiskunde zijn we zelfs een van de beste scholen van Nederland! 
Vanaf januari 2018 kun je op www.scholenopdekaart.nl de examenresultaten van schooljaar 2016-2017 bekijken.

Kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs brengt al weer enige jaren de kwaliteit van scholen in kaart. Zo wordt er gekeken naar de adviezen die de leerlingen vanaf de basisschool meekrijgen, wordt er gemeten hoe lang de leerlingen over de schoolloopbaan doen, wat de tussentijdse uitstroom is, wat de examenresultaten zijn, hoeveel procent van de leerlingen extra begeleiding nodig heeft, kortom, een hele rij van zaken. Al die gegevens worden landelijk volgens dezelfde normen verzameld en verwerkt tot het zogenaamde SchoolVenster die te vinden is op www.scholenopdekaart.nl.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.