Resultaten

Resultaten

Kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs brengt de kwaliteit van scholen in kaart. Zo wordt er gekeken naar de adviezen die de leerlingen vanaf de basisschool meekrijgen, wordt er gemeten hoe lang de leerlingen over de schoolloopbaan doen, wat de tussentijdse uitstroom is, wat de examenresultaten zijn, hoeveel procent van de leerlingen extra begeleiding nodig heeft, kortom, een hele rij van zaken. Al die gegevens worden landelijk volgens dezelfde normen verzameld en verwerkt tot het zogenaamde SchoolVenster die te vinden is op www.scholenopdekaart.nl

Eindexamenresultaten

De eindexamenresultaten zijn ook te vinden op de site van www.scholenopdekaart.nl 
Al een aantal jaren liggen de eindexamenresultaten van onze school boven het landelijk gemiddelde. Voor het vak wiskunde behoren we zelfs tot een van de beste scholen van Nederland! Vanaf januari kun je op de genoemde site de examenresultaten van het schooljaar daarvoor bekijken. Van het schooljaar 2020-2021 staan ze er niet, want toen waren er vanwege de Corona geen centrale eindexamens.

In 3 mavo en 4 havo bieden wij bij enkele vakken de mogelijkheid om te versnellen: dat betekent dat je in dat jaar al examen in éen vak doet, terwijl je in het vooreindexamenjaar zit. Voor de versnellers geldt bijna altijd dat ze het vak wat ze versneld volgen met een dikke voldoende afsluiten. Maar je moet daar wel wat voor doen!

 

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.