Oscar Romero is gezond

Oscar Romero heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat je zien dat school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. We zijn trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Oscar Romero voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

 

 

 

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.