Onderzoek aan planten op Oscar

Onderzoek aan planten met de Plant Rover

17-11-2016 - Op de tweede verdieping, de Bèta-afdeling van Oscar Romero, zijn twee Plant Rovers geplaats. De Plant Rover, vanwege hun flitsende gekleurde LED-verlichting “Very Disco” genaamd, is een kar met meerdere plateaus met elk hun eigen LED-verlichting. Door de LED-verlichting kan makkelijk onderzoek worden gedaan naar de invloed van de golflengte van licht op planten, maar door de compactheid van de kar kunnen ook heel makkelijk met veel planten allerlei andere onderzoeken gedaan worden.

Voor hun profielwerkstuk maken twee groepjes leerlingen uit 6 vwo gebruik van de Plant Rover. Emma de Kroon, Joyce Vriend en Isabel Druijf doen onderzoek naar de opname van zware metalen door planten uit de grond. Verontreinigde grond zou hiermee op een natuurlijke manier kunnen worden gezuiverd. Celine Laan, Cora Schouten en Judith Ham maken gebruik van de Plant Rover om te onderzoeken of verzilting van de grond een negatieve invloed heeft op de chlorofyl-pigmenten in de bladeren. Door dit onderzoek komt er wellicht meer inzicht in de negatieve invloed van verzilting van de grond op plekken langs de kust.

De flitsende LED-karren voor experimenten met planten zijn deel van een project van de Westfriese gemeenten, in samenwerking met Seed Valley en Greenport NHN.

.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.