Heiligverklaring van Oscar Romero

Heiligverklaring van Oscar Romero

De week voor de herfstvakantie heeft de school natuurlijk aandacht geschonken aan de heiligverklaring van Oscar Romero (14 oktober in Rome), maar ook aan het zevende lustrum van de school.Rector Erica van Langen en conrector Arnoud Lansdaal zijn persoonlijk getuige geweest van de heiligverklaring. Als gasten van de ambassade van El Salvador in Nederland konden beide schoolleiders aansluiten bij de groep pelgrims uit El Salvador (zo’n 7000 in getal) die in Rome aanwezig was. Het was een heel bijzondere ervaring om van de gebeurtenissen op het Sint Pietersplein getuige te kunnen zijn.De brugklassers hebben in hun lessen levensbeschouwing in groepjes een poster over Oscar Romero ontworpen. Daarop waren vaak de levensloop en enkele uitspraken van Romero te lezen. Veel van deze posters werden in school opgehangen, zodat iedere leerling van de school een goed beeld kreeg wie Oscar Romero nu daadwerkelijk geweest is en wat zijn betekenis voor ons allen is geweest.Vrijdag 19 oktober is er een viering, een soort moment van bezinning, rond de heiligverklaring gehouden. Daarbij waren de ambassadeur van El Salvador in Nederland en zijn naaste medewerker, alsmede hun beide vrouwen aanwezig. In alle eerste lessen van die dag werd ook aandacht geschonken aan de heiligverklaring. De buitenlandse gasten waren onder de indruk van alles wat er in school gebeurde die ochtend. Als cadeau voor de school werd nog een ingelijste beeltenis van de heilige Oscar Romero overhandigd.Tijdens de week voor de herfstvakantie stond ook het jaar 1983 centraal, het jaar waarin de school gebouwd is. Met name op vrijdag werd op verschillende manieren het tijdsbeeld van dat jaar belicht, met behulp van verhalen, foto’s, filmpjes en muziek. Voor veel jonge docenten was dat nog een hele opgave, omdat ze in dat jaar zelf nog niet geboren waren of nog maar heel klein. 

De brugklassers hadden op de vrijdag een geheel eigen programma, met naast de aandacht voor bisschop Oscar Romero, speciale spelletjes waarbij het er om ging zoveel mogelijk punten te verzamelen. Ook de mentoren konden punten voor hun klas verdienen. De mentoren werden beoordeeld op hun uitdossing en op hun presteren tijdens een aloude stoelendans. Dat de mentoren er bijzonder uit zagen, is zichtbaar op de foto. De vrijdag sloot af met een optreden van oud-leerlinge Demi van Wijngaarden, bekend van haar succesvolle deelnames aan The Voice Kids en The Voice of Holland. Demi maakte er een geweldige show van, waar vooral de honderden brugklassers van genoten hebben.Aan het 35-jarig bestaan van de school zal op een later moment meer aandacht worden geschonken. Als de renovatie van de school gerealiseerd is (volgens planning zal dat augustus 2020 moeten zijn), zal er een groot openingsfeest met bijbehorende reünie zijn.

 
Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.