Geen loting voor Atlas- en Taborscholen voor 2018-2019

De aanmeldingstermijn voor de VO-scholen van het Tabor College en het Atlas College in Hoorn is inmiddels verstreken. Op basis van het aantal aangemelde leerlingen voor de verschillende scholen is duidelijk geworden dat er niet geloot hoeft te worden. Dit geldt voor alle afdelingen van de scholen: van vmbo tot en met vwo.  

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben zich ruim 1450 leerlingen voor de verschillende scholen van het Tabor College en Atlas College in Hoorn aangemeld. Op basis van een gezamenlijk vastgestelde aanmeldingsprocedure hebben de twee betrokken besturen voor voortgezet onderwijs in Hoorn vastgesteld dat op geen van hun scholen voor vmbo, mavo (vmbo-t), havo, atheneum en gymnasium loting hoeft plaats te vinden.

Op de scholen wordt nu gecontroleerd of de aanmeldingen ook kunnen leiden tot plaatsing, ofwel voldoen de leerlingen aan de toelatingseisen van de scholen wanneer het gaat om het advies van de basisschool en andere eisen.  

De besturen van het Atlas College en Tabor College wensen de leerlingen van groep 8 een goede en leuke afronding van het schooljaar toe.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.