Welbevinden

Welbevinden

Een positief en sociaal veilig schoolklimaat is belangrijk voor het welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Je bent pas in staat om te leren en jezelf te ontwikkelen als je je veilig voelt en jezelf kunt zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Jongeren die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kun je je beter inleven in een ander, beter omgaan met je eigen emoties en die van anderen en hechtere relaties opbouwen. Ook zul je dan beter kunnen presteren.

Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen wordt zorg gedragen voor een veilige school. Op Oscar Romero dragen we zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. Zorgen voor een prettig en veilig leer- en leefklimaat is daar een logisch onderdeel van. 

Welbevinden betekent ook handig gedrag. Hierover lees je meer op de pagina Handig gedrag.

Behalve in de lessen wordt tijdens onze jaarlijkse Gezonde School Week in klas 1 t/m 3 aandacht besteed aan de onderwerpen groepsdruk, psychische gezondheid, leer- en leefklimaat, werken aan gelukkig zijn en mediawijsheid.

Voor leerlingen die faalangstig zijn is er een faalangstreductietraining. Binnen een intensief trainingsprogramma krijg je de handvatten om minder faalangstig te worden. Docenten zijn getraind om alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op faalangst.

Wanneer je niet lekker in je vel zit of met iemand wilt praten, kun je altijd terecht bij de vertrouwenspersonen, maar natuurlijk ook bij je mentor of je teamleider. Meer informatie over specifieke leerlingbegeleiding is te vinden op de pagina Leerlingondersteuning.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.