Roken, alcohol- en drugspreventie

Roken, alcohol- en drugspreventie

Op Oscar Romero wordt door niemand gerookt, binnen niet én buiten op het schoolplein niet. Dat geldt ook voor de schoolfeesten en buitenschoolse activiteiten! Dit zie je ook al aan de bordjes op het schoolplein.

Oscar Romero staat bekend om activiteiten, waaronder de spetterende schoolfeesten, zonder roken, alcohol en drugs. Bij de toegang tot het feest checken we altijd of je een leerling bent van Oscar en of je thuis niet al wat gedronken hebt,  door bijvoorbeeld een blaastest af te nemen. Is dat toch het geval, dan bellen we je ouder(s)/verzorger(s) om je op te halen en mag je een jaar lang niet naar de schoolfeesten komen. Gelukkig laten maar heel weinig leerlingen dat gebeuren! Bij buitenschoolse activiteiten word je in zo’n geval terug naar huis gestuurd en worden je ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gesteld.

Wij zijn dus een rookvrije en alcoholvrije school en daarnaast is het natuurlijk verboden om drugs te gebruiken of te verhandelen op en rondom Oscar Romero. Bij betrappen op middelengebruik volgt een schorsing. Tijdens je schorsing maak je een opdracht omtrent dit onderwerp.

Wij vinden het belangrijk dat je in een veilige en gezonde schoolomgeving les krijgt. Er wordt dus onder schooltijd, tijdens schoolevenementen en tijdens ouderbijeenkomsten niet gerookt, geen alcohol gedronken en geen drugs gebruikt door leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers.

Daarnaast krijg je ook lessen en projecten over alcohol, roken en drugs tijdens je schoolcarrière, onder andere in onze jaarlijkse Gezonde School Week.
In klas 1: Frisse Start (over roken en blowen), incl. ouderavond.
In klas 2: Kikid (over drankgebruik, drugs en groepsdruk), Smokefree Challenge.
In klas 3: Hotspot-Playback (over drankgebruik, blowen en groepsdruk).

Mocht u als ouder/verzorger vragen hebben rondom roken, alcohol of drugs, dan kunt u terecht bij onze jeugdverpleegkundige Tamara Mooij-van der Kort (tkort@ggdhollandsnoorden.nl) of de Brijderstichting, locatie Hoorn (jeugd@brijder.nl).

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.