Gezonde voeding

Gezonde voeding

Oscar Romero vindt gezonde voeding belangrijk omdat je daardoor gezond blijft en vaak lekkerder in je vel zit, zowel lichamelijk als psychisch. Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen. 

In de kantine verkopen wij zoveel mogelijk gezonde producten, we hebben hierover afspraken gemaakt met de cateraar. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Elke maand is er een gezonde aanbieding. Er is een gratis watertappunt met fris drinkwater, naar keuze mét, dan wel zónder koolzuur. Ieder jaar wordt het aanbod in de kantine in kaart gebracht met de Kantinescan en wordt de uitkomst gerapporteerd aan de directie.

We ontmoedigen het drinken van energiedrankjes en het eten van snacks uit grootverpakkingen (chips en dergelijke). Oftewel: de basis is altijd gezond en daarnaast mag je best iets lekkers nemen.


Verder krijg je tijdens de lessen biologie, LO, wetenschapsoriëntatie en zelfs Spaans ook informatie over wat gezonde voeding is en welke keuzes je het beste kunt maken om gezond te blijven. 

Daarnaast wordt tijdens onze jaarlijkse Gezonde School Week in klas 1 t/m 3 aandacht besteed aan koken, gezonde snacks en voeding & sport.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.