Gezond gedrag, welbevinden

Gezond gedrag, welbevinden

Bij gezond leven hoort ook gezond gedrag. We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten lekker in hun vel zitten. Dat bereiken we door veel aandacht te besteden aan een gezonde omgang met elkaar. In de schoolregels hebben we dat ook vastgelegd. Daarin staat:

We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer op school.

  • We luisteren naar elkaar.
  • We gaan respectvol met elkaar om.
  • We houden de school netjes en veilig.
  • We spreken elkaar hierop aan.

Het pestprotocol helpt om iedereen zich hiervan bewust te laten zijn. We hebben gedrag- en leefregels waar we elkaar aan houden. 

Voor leerlingen die het moeilijk vinden om contact te leggen/onderhouden met leeftijdsgenootjes of om voor zichzelf op te komen, is er sociale vaardigheidstraining. Er bestaat ook een aparte groep waarin leerlingen samen kunnen werken aan hun sociale vaardigheden en weerbaarheid. 

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.