Gezond gedrag

Gezond gedrag

Bij gezond leven hoort ook gezond gedrag. We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten lekker in hun vel zitten. Dat bereiken we door veel aandacht te besteden aan een gezonde omgang met elkaar. In de schoolregels hebben we dat ook vastgelegd. Daarin staat:

  • Wij luisteren naar elkaar.
  • Wij respecteren elkaar.
  • Wij accepteren elkaar zoals we zijn.
  • Wij houden de school netjes en veilig.
  • Wij zijn samen verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op school.

Het pestprotocol helpt om iedereen zich hiervan bewust te laten zijn. We hebben gedrag- en leefregels waar we elkaar aan houden. 

Voor leerlingen die het moeilijk vinden om contact te leggen/onderhouden met leeftijdsgenootjes of om voor zichzelf op te komen, is er Rots en Water-training (sociale vaardigheidstraining). Voor leerlingen van Oscar Romero is er een aparte groep waarin je samen kunt werken aan je sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.