Welke vakken krijg je op de mavo?

Welke vakken krijg je op de mavo?

Klas 1
In de onderbouw is er, naast de ‘gewone’ schoolvakken zoals Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, muziek, tekenen, gymnastiek en veel aandacht voor (extra) rekenen en taal. Daarnaast wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen. 

Klas 2
In de tweede klas krijg je drie nieuwe vakken: Duits, natuur- en scheikunde en economie. Aan het eind van klas 2 kies je een pakket voor klas 3. Daarbij kies je vijf vakken uit de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, maatschappijkunde en muziek. Jij en je ouders worden bij die keuze begeleid in de vorm van decaanlessen. Samen met de mentor verzorgt de decaan deze lessen van half november tot eind januari. Er wordt daarbij gewerkt uit een boekje met diverse opdrachten op het vlak van: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Die laatste vraag wordt deels beantwoord door het maken van een beroeps-interessetestje. In februari is er een voorlichtingsavond voor ouders en maak je een voorlopige keuze. In maart, bij het tweede rapport, ontvang je ons advies betreffende deze keuze. Dat advies kan ook een 3e klas van een andere leerweg (= andere school) betekenen. In april wordt tot slot de definitieve keuze gemaakt.

Klas 3
In de derde klas komen de vakken maatschappijleer en ckv erbij. Gedurende het derde jaar word je ook intensief voorbereid op en begeleid bij het samenstellen van een vakkenpakket voor klas 4. Muziek, tekenen en LO2 kunnen ook gekozen worden. Verplicht blijven de vakken Nederlands en Engels. Daarnaast kies je nog vijf (of vier) andere vakken. Met zeven examenvakken kan je doorstromen naar 4 havo, met zes vakken stroom je altijd door naar het mbo. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan er een overstap gemaakt worden naar een 4e klas van een andere leerweg. 

In de derde klas van de mavo kan je ook in éen vak (met name: Nederlands, Engels of wiskunde) versneld examen doen, als je daar de capaciteiten voor hebt en er extra tijd voor wilt insteken. Dan doe je in klas 3 al het eindexamen voor dat vak en maak je zo voor klas 4 tijd voor verdieping van dat vak of voor een heel ander vak. Je kansen in het vervolgonderwijs worden dan alleen maar groter!

Klas 4
De voorbereiding op studie en beroep vindt in klas 4 plaats in het kader van het profielwerkstuk. Je maakt opnieuw enkele interessetestjes. Mede op basis van die uitslag kies je voor een meeloopdag op een mbo-school. Daarnaast krijg je ook de gelegenheid om via een stagedag in de keuken te kijken bij een werkgever of organisatie. De resultaten van die ervaringen moeten dan in februari uitmonden in één of meerdere aanmeldingen voor een mbo-opleiding. In samenwerking met de collega’s van d’Ampte organiseren we een mbo-voorlichtingsavond voor leerlingen en ouders. 

Klik hier voor de lessentabel.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.