Vwo-profielen en lessentabel

Vwo-profielen en lessentabel

Ook op het vwo kiezen de leerlingen aan het eind van de derde klas een profiel. Het diploma in een bepaald profiel geeft recht op doorstroming naar overeenkomstige vervolgopleidingen aan de Universiteit of het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Naast de vakken uit het profiel volgt de leerling een aantal verplichte vakken (het gemeen schappelijke deel) en één of twee keuze-examen vak(ken). De verplichte vakken (het gemeenschappelijk deel) zijn: Nederlands, Engels, keuze uit één van de moderne vreemde talen Frans, Duits of Spaans, Geïntegreerd Literatuur Onderwijs, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke Opvoeding, Algemene Natuurwetenschappen en Maatschappijleer.

Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Frans, Duits of Spaans
Maatschappijleer
Lichamelijke Opvoeding (LO)
Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
Wetenschapsoriëntatie
Profielwerkstuk (PWS)
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Lessentabel 1 t/m 6 vwo
Profielen 4, 5 en 6 vwo

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.