Havo-profielen en lessentabel

Havo-profielen en lessentabel

Op de havo kiezen de leerlingen aan het eind van de derde klas een profiel. Het diploma in een bepaald profiel geeft recht op doorstroming naar overeenkomstige vervolgopleidingen op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Naast de vakken uit het profiel volgt de leerling een aantal verplichte vakken (het gemeenschappelijke deel) en één of twee keuze-examen vak(ken). De verplichte vakken (het gemeenschappelijk deel) zijn: Nederlands, Engels, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer.

Lessentabel 1 t/m 5 havo
Profielen 4 en 5 havo

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.