Frans

Frans @Oscar

In het schooljaar 2015-2016 zijn we bij het vak Frans begonnen met AIM (Accelerative Integrated Methodology), een Canadese methode ontwikkeld door Wendy Maxwell. De methode is gebaseerd op de natuurlijke taalontwikkeling van een kind: eerst luisteren en spreken (ondersteund door gebaren) en vervolgens lezen en schrijven. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de Franse taal actief leren gebruiken en zich daarin vanaf het begin vrij voelen.

Doeltaal = voertaal 
In de klas geldt de regel doeltaal = voertaal, je spreekt vanaf de eerste dag alleen Frans. In de eerste twee maanden wordt geen gebruik gemaakt van boeken. Luister- en spreekvaardigheid staan centraal. Er wordt veel bewogen in de lessen, vooral in het begin. Na deze periode krijg je schriftelijk materiaal en werk je toe naar de uitvoering van het toneelstuk 'Les trois petits cochons'. Acteren en presenteren zijn belangrijk. Ook is er ondersteunend digitaal materiaal op de ELO in Magister.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.