Talen

Talen @Oscar

Op Oscar Romero wordt onderwezen in vier moderne vreemde talen: Engels, Duits, Frans en Spaans. Wat we hebben op taalgebied:

  • Bij het vak Frans besteden we veel aandacht aan spreekvaardigheid. We gebruiken we in de brugklassen al jaren de Canadese methode AIM. Met deze methode ga je eerst veel spreken en luisteren, daarna pas lezen en schrijven.
  • Als enige school in West-Friesland kun je op Oscar Romero op de havo en het vwo het vak Spaans volgen. In de onderbouw krijgt iedere vwo-leerling Spaans. In de bovenbouw van havo en vwo kun je Spaans als examenvak kiezen. 
  • Je kunt op Oscar Romero ook het vak Duits kiezen en je kunt er examen in doen op alle niveaus.
  • Op het vwo kunnen leerlingen naast het normale programma ook buitenlandse diploma’s halen voor de vakken Spaans, Engels en Frans.

website Spaans:

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.