Extra hulp

Extra hulp

Dyslexie

Onze nieuwe brugklassers met lage scores op lezen en spelling worden gescreend op school. Bij sommige leerlingen blijkt uit de screening en/of uit de gegevens van de basisschool dat er aanwijzingen zijn van mogelijke dyslexie. Ouders/verzorgers worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en in samenwerking met Centrum Het Antwoord bieden wij een remediërende training bij ons op school aan. Als na de training blijkt dat het effect op lezen en spelling te gering is kan een dyslexie onderzoek aangevraagd worden. Bijna alle leerlingen die na de remediërende training in aanmerking komen voor een dyslexie-onderzoek blijken daadwerkelijk dyslectisch te zijn en krijgen van ons een faciliteitenkaart, waarmee ze bijvoorbeeld recht hebben op extra tijd bij toetsen of een toets in twee delen mogen maken. De (gereduceerde) kosten voor de training en het onderzoek komen voor rekening van de ouders/verzorgers. Meer informatie over dyslexie en het onderzoek is te vinden op de website van Centrum Het Antwoord.

 

Dyscalculie

Voor leerlingen met vastgestelde dyscalculie is er ondersteuning. Deze wordt verzorgd door mw. Veul. Voor wat betreft toetsing: het is de scholen niet toegestaan om leerlingen extra toetsfaciliteiten aan te bieden. Waar mogelijk wordt er in de onderbouw gekeken op welke wijze we de leerling toch tegemoet kunnen komen.

 

Ondersteuning

Leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen terecht bij ons ondersteuningsteam. Deze bestaat o.a. uit ondersteuningsfunctionarissen, een orthopedagoog, een jeugd- en gezinswerker en leerlingbegeleiders.

 

Training faalangstreductie

Indien een leerling onderpresteert bij toetsing vanwege faalangst, bestaat er de mogelijkheid deze training te volgen. Deze wordt gegeven door mw. Riemens. Aanmelding verloopt via de mentor, met wie ouders/verzorgers hierover contact kunnen opnemen.

 

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.