Ondersteuning

Ondersteuning

We streven ernaar dat elke leerling op een zo prettig mogelijke wijze de schooltijd op Oscar Romero beleeft en uiteindelijk ook een diploma haalt. Iedere leerling wordt daarin begeleid door een mentor en het docententeam. Het kan echter zijn dat iemand meer ondersteuning nodig heeft. Oscar Romero biedt dan verschillende vormen van extra ondersteuning aan.

PlusPunt
PlusPunt is een trajectruimte binnen de school voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. In dit lokaal zijn trajectbegeleiders aanwezig van het ondersteuningsteam. De leerlingen krijgen daar op maat de extra hulp, ondersteuning en aandacht die ze nodig hebben. Ook biedt het PlusPunt een plek om pauze te houden en voor individuele gesprekken met een van de aanwezige trajectbegeleiders.

Voor leerlingen die niet genoeg hebben aan de contacten met de mentor en die leer- en/of sociaal-emotionele problemen hebben, is het PlusPunt gestart. Deze vorm van ondersteuning richt zich op leerlingen met bijvoorbeeld ADHD en/of ASS, faalangst, enz. Het PlusPunt biedt begeleiding op maat en stelt samen met ouders, mentor en leerling vast welke onderwijs-en pedagogische ondersteuning de leerling nodig heeft. Dit wordt vastgelegd in een OPP (Ontwikkelingsperspectiefplan) of een doelenkaart. Ouders krijgen regelmatig informatie over de ontwikkelingen van hun kind en kunnen altijd contact opnemen met de begeleiders.

Faalangsttraining
Sommige leerlingen zijn faalangstig. Deze leerlingen hebben last van angst om goed te presteren, waardoor zij geblokkeerd raken. Op het Oscar Romero geven wij faalangstreductie-training. Deze training is gebaseerd op rationele technieken (het beïnvloeden van je gedachten), ontspanningstechnieken en simulatie-oefeningen. Mentoren kunnen een leerling aanmelding om aan een training mee te doen.

Ondersteuning bij dyslexie
Leerlingen met een dyslexieverklaring worden benaderd door de dyslexiecoaches. Zij bespreken met de leerlingen welke hulp er gewenst wordt, wat er mogelijk is en van welke faciliteiten leerlingen gebruik mogen maken (extra tijd, aangepaste normering, ingesproken leerboeken, toets-laptop, enz.).

Leerlingen met dyslexie krijgen op het Oscar Romero op verschillende manieren ondersteuning aangeboden.

Zo krijgt iedere leerling met dyslexie een faciliteitenkaart waarop alle algemene faciliteiten aangegeven staan. U kunt hierbij denken aan extra tijd of minder opdrachten maken bij toetsen, grote (idioom)toetsen in gedeelten maken, aangepaste normering bij spelfouten of het inzetten van auditieve ondersteuning.

De auditieve ondersteuning kan zowel tijdens toetsen, als in de gewone lessen worden ingezet. Lesmethodes worden hiervoor door de dyslexiecoaches geschikt gemaakt en aangeboden in een aparte studiewijzer.

De dyslexiecoaches zijn er voor de leerlingen en helpen de leerling graag om de middelbare schooltijd van brugklas tot eindexamen zo goed mogelijk af te ronden.

Ondersteuning bij dyscalculie
Als een leerling gediagnosticeerd is met dyscalculie wordt bekeken welke hulp gewenst wordt en wat er voor de leerling mogelijk is. Daarbij kan gedacht worden aan formulekaarten, extra tijd (of minder opgaven) bij vakken die veel rekenwerk in hun programma hebben, niet meetellen van fouten als er getallen omgedraaid zijn, gebruik van rekenmachine, enz.

Als er een vermoeden bestaat van dyscalculie en er nog geen officiële verklaring is, kan het zijn dat de dyscalculiebegeleider wat kleine testjes doet. Als het vermoeden wordt bevestigd, kunt u als ouder buiten school om een officiële test laten doen, waardoor uw zoon of dochter mogelijk een officiële diagnose krijgt. In dat geval heeft de leerling recht op faciliteiten. Als blijkt dat er ‘alleen’ ernstige rekenproblemen zijn en een officiële verklaring niet afgegeven kan worden, kijken we welke begeleiding mogelijk is.

Begeleiding anderstaligen (NT2)
Leerlingen die korter dan zes jaar in Nederland zijn, krijgen extra taalonderwijs. Hiervoor gebruiken we het programma Numo. Daarnaast krijgen deze leerlingen begeleiding op het gebied van begrijpend lezen en het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat.


Samenwerkingsverband VO West-Friesland
Mocht de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter zijn dan de ondersteuning die wij kunnen bieden, dan zal er binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland passende extra ondersteuning geboden worden voor de leerling. Onze ondersteuningscoördinator neemt deel aan het ondersteuningscoördinatorenoverleg onder voorzitterschap van de directeur van het Samenwerkingsverband West-Friesland.

Voor vragen over ondersteuning op Oscar Romero kunt u contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator Joris Lemckert. Bereikbaar via mail: jv.lemckert@tabor.nl of telefoonnummer: 0229-285685.

 

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.