RTTI
RTTI

RTTI

Op Oscar Romero willen we je zo goed mogelijk begeleiden in je leerproces. Toetsen vormen een onderdeel van het proces en daarom is het nodig om goede grip te krijgen op de toetskwaliteit. Om dit te bereiken zijn we (onder meer) gaan werken met de RTTI-methode. Een belangrijk voordeel van RTTI voor jou is, dat je inzicht krijgt in je sterke en minder goede kanten. Zo weet je waaraan je moet werken om je te verbeteren.
Meer informatie over RTTI op Oscar.

Op Oscar Romero wordt in de 1e tot en met 3e klas met RTTI gewerkt. Afgesproken is om per vak minimaal drie 4-toetsen te geven. In de 4e tot en met 6e wordt het in het schooljaar 2016-2017 nog aan de vakgroepen overgelaten of en op welke manier ze RTTI in hun examenvoorbereiding willen inpassen.

Wat betekent RTTI?

RTTI is een middel om scherp en transparant vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. Deze vier niveaus komen in veel toetsen en examenvragen terug:

 • R = reproductie. R-vragen zijn vragen waarbij het geleerde moet worden gereproduceerd. Voorbeeld: Wat is de hoofdstad van Zuid-Afrika?
 • T1  = toepassen in een bestaande context. Bij deze vragen moeten leerlingen iets toepassen wat in de klas al geoefend is. Voorbeeld: Je krijgt 4% rente over 100.000 euro. Bereken het bedrag dat je krijgt na 10 jaar. (In de lessen is deze constructie met andere getallen geoefend). 
 • T2: toepassen in een nieuwe context. Leerlingen moeten de leerstof toepassen in nieuwe situaties. Voorbeeld: Als je na 10 jaar 136.000 euro krijgt over een startbedrag van 100.000 euro, wat is dan het rentepercentage?
 • I: inzicht. Leerlingen moeten inzicht tonen om een opgave op te lossen, ze moeten grotere verbanden zien, aantonen dat ze de lesstof kunnen verbinden met andere kennis die ze hebben. Voorbeeld: Waarom is niet alleen Duitsland schuldig aan het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog?
   

Wat zijn de voordelen van het gebruik van RTTI? 

 • RTTI gaat uit van de vragen in het Centraal Eindexamen zoals die bij een aantal vakken gesteld worden. Door met RTTI een doorlopende leerlijn uit te zetten vanaf de 1e klas tot aan het examenjaar ben je goed voorbereid zijn op de examens voor deze vakken.
 • Je krijgt door gerichte feedback inzicht in je sterke en minder goede kanten en weten waaraan je moeten werken om je te verbeteren. 
 • Je oefent eerder met vraagtypen die straks op het examen relevant zijn.
 • Docenten krijgen meer inzicht in de sterke en minder sterke kanten van hun leerlingen. 
 • Docenten kunnen daarop hun didactische aanpak aanpassen. Bij de meeste vakken en in alle leerjaren krijgen de leerlingen een aantal keer per jaar toetsen op basis van RTTI. Met behulp van de uitkomsten van deze toetsen kunnen we de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen in kaart brengen.
 • RTTI ondersteunt het proces om leerlingen op de juiste plaats in school te krijgen.

RTTI online

Om het invoeren en de analyse van de toetsgegevens te optimaliseren wordt met de digitale variant van RTTI gewerkt: RTTI-online.  Je krijgt een eigen inlogmogelijheid en kunt tijdens de lessen onder leiding van de docent toetsgegevens invoeren. Daarnaast kunnen jij en je ouders/verzorgers zelf zien wat de resultaten van de toetsen op RTTI-niveau zijn.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.