Begeleiding

Begeleiding

Decaan

Alle drie de afdelingen (mavo, havo en vwo) hebben een decaan. Op de mavo vanaf de tweede en op de havo en vwo vanaf de derde klas, verzorgen de decaan en de mentor de voorbereiding van de leerlingen op de keuze voor vakkenpakket, vervolgopleiding en beroep. Daarvoor geven zowel de decaan als de mentor een aantal lessen, waarin de leerlingen zich bewust worden van hun kwaliteiten en voorkeuren en waarin ze leren kiezen. De decanen verzorgen ook ouderavonden over dit onderwerp in elke klassenlaag waarin leerlingen een keuze moeten maken voor een pakket. Daarnaast hebben ze gesprekken met individuele leerlingen, al dan niet samen met hun ouders. Via de mediatheek, computerprogramma’s en open dagen kunnen de leerlingen zich ook oriënteren op hun toekomst. Voorafgaand aan het tweede rapport maken de leerlingen een voorlopige keuze voor een pakket, sector of profiel. De school geeft over die keuze een advies. Op de ouderavond kan dat advies besproken worden met de mentor en eventueel met de decaan. Daarna maken de leerlingen hun definitieve keuze. 

Mediatheek

In de mediatheek geven medewerkers ondersteuning bij het zoeken van informatie op internet, in boeken en tijdschriften. Zo krijgen leerlingen ook buiten lestijd hulp bij projecten. Meer over de mediatheek.

Talent- en Topsportbegeleiding

Leerlingen die goed zijn in sport of in muziek, dans, toneel of musical en daar veel tijd aan besteden, komen in aanmerking voor talentbegeleiding. Door middel van deze talentbegeleiding willen we ervoor zorgen dat sport of muziek, dans, theater en musical goed te combineren zijn met het schoolwerk. De talentbegeleiders houden regelmatig gesprekken met hun leerlingen. Soms moet er wel eens met huiswerk geschoven worden of met een toets. Na een of meer vrije dagen vanwege een wedstrijd of trainingsstage moet er schoolwerk worden ingehaald. Daarvoor maken we ook gebruik van leerlingtutoren en van stagiaires. Aangezien Tabor College een Topsport Talentschool is, kunnen topsporters gebruik maken van hun topsport-status van NOC*NSF. Ze komen voor speciale faciliteiten in aanmerking, bijvoorbeeld ontheffingen voor bepaalde vakken. Coördinator is mevr. G. Kessen.

Huiswerkbegeleiding

Op Oscar Romero kun je, tegen betaling, huiswerkbegeleiding krijgen van Het Studielokaal.

Vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie?

Gerelateerde bestanden

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.