Aanmelden op Oscar Romero

Aanmelden op Oscar Romero

Aanmelden brugklas
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor schooljaar 2023-2024, dan kunt u gebruik maken van onderstaand aanmeldingsformulier. Heeft u vragen of wilt u uw kind nog aanmelden voor het lopende schooljaar, dan kunt u contact opnemen met onze locatie. 

Aanmeldingsformulier Oscar Romero leerjaar 1 (pdf)

U kunt dit formulier:
(Uitprinten en) met de hand invullen en ondertekenen, óf digitaal invullen (pdf), daarna uitprinten en ondertekenen.

Per post opsturen naar:
Tabor College Oscar Romero, Bouwsteen 1, 1625 PD Hoorn

Persoonlijk afgeven op school:
Bouwsteen 1, 1625 PD Hoorn

Verzenden via e-mail:
Het ingevulde en ondertekende formulier inscannen (geen foto!) en mailen naar: oscar-romero@tabor.nl

Onze contactgegevens: 
Bouwsteen 1
1625 PD Hoorn
(0229) 285685
oscar-romero@tabor.nl  

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, dan kunt u contact opnemen met onze locatie. Wij helpen u graag verder. Gebruik s.v.p. niet bovenstaand aanmeldingsformulier van de brugklas. Na contact krijgt u een apart aanmeldingsformulier.

Aanmelding en toelating van leerlingen
Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College). De VO-school mag wel hoger plaatsen als bijvoorbeeld de klassenverdeling dit vraagt maar niet lager. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van de ouder(s) /verzorger(s) indien de VO-school hiermee instemt.

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.