Sense de Groot nieuwe voorzitter College van Bestuur Tabor College

Geplaatst op 08-03-2021

Drs. S.J. (Sense) de Groot is met ingang van 1 maart benoemd als nieuwe voorzitter College van Bestuur van het Tabor College in Hoorn. Hij volgt Hans Nijdeken op, die per 1 februari voorzitter is van het College van Bestuur van het PCC in Alkmaar. 

De start van Sense de Groot viel samen met de heropening van de scholen voor alle leerlingen. "Er is al veel werk verzet om deze start voor de leerlingen en de medewerkers succesvol en veilig te laten verlopen. Veiligheid blijft voorop staan, maar het is prachtig dat wij - binnen alle noodzakelijke beperkingen - alle leerlingen weer welkom mogen heten", schreef De Groot op de zijn eerste werkdag aan alle medewerkers. "Als leraar en schoolleider haalde ik de meeste energie uit de rechtstreekse contacten met medewerkers en leerlingen. Voor de leerlingen is dit een belangrijke eerste stap. Het is goed voor hun welzijn en voor hun functioneren. De creativiteit, die aan de dag is gelegd om de digitale ontmoetingen zinvol en leuk te laten zijn, is indrukwekkend. Maar de directe interactie, dus zonder beeldschermen, blijft een gemis."

De Groot is onder de indruk van het onderwijs en de onderwijsvoorzieningen van de Tabor-scholen d'Ampte, Oscar Romero en Werenfridus en hun positie in het onderwijslandschap van West-Friesland. "Ik wil mijn bestuurlijke kracht volledig inzetten voor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs. Het primaire proces is voor mij leidend. De huidige en toekomstige leerling staat centraal. Dat klinkt makkelijk, maar maak het maar eens dag in dag uit waar. Voor de leraar, de ondersteuner, de schoolleider,de bestuursmedewerker, de bestuurder en de toezichthouder ligt daar een aanhoudende uitdaging."

Sense de Groot is begonnen als leraar en heeft daarna een veelheid aan rollen bekleed in het Nederlandse onderwijsbestel. In 2019 heeft hij vanwege zijn verdiensten voor het onderwijs een plaats gekregen in de 'Top 100 Leaders in Education', waarvan de prijsuitreiking plaats vond in Dubai. Zijn focus is en blijft het realiseren van het best mogelijke onderwijs voor elke leerling. 

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.