Start van het schooljaar en coronamaatregelen

Geplaatst op 13-08-2020
Vanaf aanstaande maandag, 17 augustus, gaan onze scholen weer van start. Daar zijn we heel blij mee, het is van belang dat de leerlingen en medewerkers elkaar weer kunnen ontmoeten en met elkaar aan het werk kunnen na de maanden van afstandsonderwijs en gedeeltelijk fysiek onderwijs en daarna vakantie.
 
Onze gebouwen voldoen aan alle richtlijnen die het RIVM gesteld heeft. De laatste tijd zijn er veel vragen gesteld over ventilatiesystemen. Voor al onze scholen geldt dat de ventilatiesystemen voldoen aan het bouwbesluit. Er is geen sprake van recirculatie van lucht, instromende en uitstromende lucht komen niet bij elkaar en uitstromende lucht wordt niet opnieuw gebruikt, maar naar buiten afgevoerd. Daarnaast zullen ramen en deuren in de lokalen en andere ruimtes zoveel als mogelijk ook opengezet worden om te spuien.
 
Daarnaast zullen we elkaar, medewerkers en leerlingen en hun ouders, goed aan de richtlijnen van het RIVM houden. Dat betekent:
  • Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van volwassenen.
  • Medewerkers werken na lestijd zoveel mogelijk thuis.
Binnen iedere school kunnen er nog aanvullende richtlijnen zijn gesteld, die nodig zijn voor de veiligheid in de speciale situatie van het gebouw of van vakken die gegeven worden.
 
Wij hopen op een goed schooljaar, waarin we elkaar kunnen blijven ontmoeten. Als we ons allemaal aan de regels en richtlijnen houden, is de kans het grootst dat ons dat lukt. Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, neem dan contact op met de directie van de school van uw zoon of dochter.
Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.