Geen loting voor Atlas- en Taborscholen voor schooljaar 2019-2020

Geplaatst op 19-03-2019

Leerlingen uit groep 8 konden zich tot 15 maart jl. aanmelden voor de VO-scholen van het Atlas College en Tabor College in Hoorn. Inmiddels is duidelijk geworden dat er ook dit jaar niet geloot hoeft te worden. Dit geldt voor alle afdelingen van de scholen: van vmbo tot en met vwo.

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben zich een kleine 1.300 leerlingen voor de verschillende scholen van het Tabor College en Atlas College in Hoorn aangemeld. Op basis van een gezamenlijk vastgestelde aanmeldingsprocedure hebben de twee schoolbesturen vastgesteld dat op geen van hun scholen voor vmbo, mavo (vmbo-t), havo, atheneum en gymnasium loting hoeft plaats te vinden.

Op de scholen wordt nu gecontroleerd of de aanmeldingen ook kunnen leiden tot plaatsing, ofwel voldoen de leerlingen aan de toelatingseisen van de scholen wanneer het gaat om het advies van de basisschool en andere eisen?

De besturen van het Atlas College en Tabor College wensen de leerlingen van groep 8 een goede en leuke afronding van het schooljaar toe. 

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.